3 O d.o.o.
Centar očne optike
Ulica grada Vukovara 74
10000 Zagreb

Tel: 01 611 3 116
Mob: 099 611 3 116
Mail: info@coo.hr

OIB – 54284920327
MBS – 080768410

Poslovna banka
Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group
PBZ d.d. Intesa SanPaolo
Agram banka d.d. Zagreb

Gradski ured za gospodarstvo,energetiku I zaštitu okoliša  MTU
KLAS:UP/I-330-04/18-004/117  URBROJ:251-09-05-2/027-18-5
HALMED dozvola za rad na malo optičkim proizvodima i pomagalima
Klasa: UP/I-530-01/15-05/27,Ur. Broj:381-13-07/183-15-02
HALMED dozvola za prodaju kontaktnih leća i otopina, sredstava za njegu očiju i ovlašteno prodajno mjesto medicinskih proizvoda putem interneta
detalji o nositelju dozvole